05.07.2015

Епічні 10 хвилин феєричної брехні від Арсенія Яценюка

Дивіться, панове, тільки цифри й нічого більшого... Прем'єр не довго міркуючи повідомляє, що:
1) 21 млрд м3 – обсяг споживання газу населенням;
2) 19 млрд м3 – обсяг власного видобутку газу;
3) 12 млрд м3 – обсяг державного видобутку газу;
4) 7 млрд м3 – обсяг приватного видобутку газу;
5) 70% - рента на приватний газ який реалізується за ринковою ціною.
Розглянемо кожну тезу виступу прем’єра...
Теза №1. Обсяг споживання газу населенням
Відповідно до Прогнозного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні на 2015 рік, затвердженого розпорядженням КМУ від 15.04.2015 № 410-р, обсяг споживання природного газу населенням заплановано в обсязі 14,0 млрд м3, обсяг газу на виробництво теплової енергії для населення 6,8 млрд м3, разом 20,8 млрд м3.
Прогнозний баланс надходження та розподілу природного газу в Україні на 2015 рік складено станом на 15.04.15, разом з цим 29.04.2015 Постановою КМУ № 237 «Про внесення змін до норм споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників» норми споживання газу для населення зменшено вдвічі, що має знайти своє відображення у прогнозному балансі, та плановий обсяг споживання (14,0 млрд. м3) має зменшитись приблизно на 1 млрд м3.
Запланований обсяг газу на виробництво теплової енергії для населення у 2015 році - 6,8 млрд м3.
Разом з цим аналогічний показник за 2013 рік складав - 6,3 млрд м3, (розпорядження КМУ від 29.04.13 № 327-р «Про затвердження прогнозного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні на 2013 рік»).
При цьому обсяг газу 2013 року включав в себе потреби Криму та тимчасово окупованих територій, що може свідчити про невідповідність вказаних в балансі 2015 року обсягів, реальним потребам населення.
Реальний обсяг газу на виробництво теплової енергії для населення у 2015 році, має бути меншим за показники 2013 року за рахунок виключення потреб Криму та тимчасово окупованих територій та має складати близько 5,5 млрд м3.
Крім того, НКРЕКП 10.04.2015 року листами № 3460/18/61-15 та №3461/18/61-15 звернулось до Кабінету міністрів України та Мінрегіонбуду з пропозицією перегляду нормативів споживання теплової енергії на опалення житлових будинків, у зв’язку з їх невідповідністю фактичним кліматичним умовам та обсягам споживання.
Оскільки, прогнозний баланс 2015 року складено до перегляду зазначених норм, обсяг газу для виробництва теплової енергії для населення розраховувався за старими, завищеними нормативами та має бути зменшений після перегляду нормативів, щонайменше на 1,5 млрд м3.
Таким чином, якщо Уряд відмовиться від ганебної практики завищення потреби населення в природному газі, цей показник буде складати близько 17 млрд. м3 (13 млрд. м3 споживання населенням та 4 млрд. м3 виробництво теплової енергії для населення).
Тези №2-4. Обсяг власного видобутку газу (Державного та приватного)
Відповідно до прогнозного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні на 2015 рік, затвердженого розпорядженням КМУ від 15.04.15 № 410-р, обсяг власного видобутку природного газу в Україні на 2015 рік заплановано в обсязі 19,5 млрд м3, в тому числі Державними підприємствами, що підпадають під дію статті 10 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» 16,2 млрд м3 (ПАТ «Укргазвидобування» - 14,7 млрд м3 та ПАТ «Укрнафта» - 1,5 млрд м3).
Видобуток природного газу приватними компаніями на 2015 рік, заплановано в обсязі 3,3 млрд м3.
Таким чином, озвучені прем’єром обсяги видобутку газу: 12 млрд м3 – Державного видобутку та 7 млрд м3 – приватного, не відповідають дійсності та суперечать підписаному ним прогнозному балансу надходження та розподілу природного газу в Україні на 2015 рік.
Теза №5. Рента 70%
«Ми прийняли рішення, що надприбутки цих приватних компаній повинні іти до Бюджету і саме тому, Уряд встановив 70% податку на приватний газ, який реалізовується за ринковою ціною» - А.П. Яценюк.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» від 02.03.15 № 211-VIII, збільшено ставку ренти до 70% за видобуток "природного газу, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів до 5000 метрів»
252.24. «Платник рентної плати або уповноважена особа, які у податковому (звітному) періоді видобули природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) та реалізували суб’єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що використовується для потреб населення...»
Як видно, з наведених цитат Податкового кодексу України, 70% податок введено саме на газ, який видобувається для населення, тобто видобуток Державних компаній.
До складу нових тарифів на газ включено ренту в розмірі 70%, встановлену з порушенням вимог Податкового кодексу України.
Збільшення ренти на 70% з 01.04.15 не відповідає принципу стабільності податкового законодавства, згідно з яким зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року (підпункт 4.1.9 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України). Крім того, рентна плата є «прихованим податком для населення», який у складі кінцевого тарифу сплачує споживач.
Про що не сказав прем’єр?
Протягом 2014 – поточного періоду 2015 років, Урядом не вжито заходів, щодо встановлення фактичного обсягу виробничо-технологічних витрат газу та його втрат. Зазначені заходи передбачені розпорядженням КМУ від 25.03.15 №375-р на липень 2015 - липень 2016 років. При цьому до прогнозного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні на 2014 рік включено виробничо-технологічні потреби (в тому числі втрати) в обсязі 3,570 млрд м3, а у 2015 році в обсязі 3,352 млрд м3.
Не маючи жодного уявлення про фактичні обсяги споживання газу населенням, завищені нормативи, застарілі норми, обсяги фактичних втрат газу, структуру його собівартості, не маючи затвердженого прогнозного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні на 2015 рік, з відома та за згодою Уряду, постановою НКРЕКП від 03.03.2015 № 583 були підвищені тарифи на газ для населення в середньому втричі, а для окремих категорій споживачів у шість разів.
Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.03.15 № 375-р затверджено План заходів, щодо реформування газового сектору, який потрібно було реалізувати ще до підвищення тарифів протягом 2014 – поточного періоду 2015 років, оскільки реалізація цих заходів суттєво впливає на обсяг газу власного видобутку який може бути спрямований населенню та його вартість:
- протягом квітня-вересня 2015 року, подати на розгляд НКРЕКП та Кабінету Міністрів України відомості про структуру собівартості видобутку природного газу дочірніх підприємств НАК «Нафтогаз України», за результатами перевірок довгострокових інвестиційних програм таких підприємств авторитетними міжнародними компаніями;
- протягом липня 2015 - липня 2016 років проведення технічного аудиту на кожному етапі обліку природного газу (під час видобування, транспортування, розподілу, споживання) за участю авторитетних міжнародних компаній, що дасть змогу контролювати якість і повноту обліку природного газу, точність вимірювального обладнання, а також установити обсяг втрат природного газу в процесі його переміщення;
- протягом квітня 2015 р. - квітня 2017 років забезпечення встановлення лічильників природного газу та тепла для населення.
Чи знає прем’єр, що тарифи завищені, а данні, на підставі яких вони розраховані, не відповідають дійсності?
Звісно знає, це відображено в звіті Робочої групи Верховної Ради України, який йому надсилався.
Також, листом від 22.05.2015 № 04-12/7-485 Депутати Верховної Ради України доручали прем’єру надати коментарі, щодо виявлених проблемних питань відображених в звіті, до 5 червня 2015 року.
Чому ж Яценюк А.П. не погоджується на зниження тарифів?
Тому, що в разі зниження тарифів, його особисті дії та дії його підлеглих, що приймали участь у встановленні необґрунтованих тарифів, можуть розглядатись під призмою Кримінального кодексу України.
Такі дії можуть мати ознаки злочинів, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України – зловживання службовим становищем і службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді підриву авторитету Держави в очах громадян України.

"ПараграфЪ"

0 комментар.:

Отправить комментарий